DIAMANTER

Diamant är en form av kol, och är en ädelsten med den högsta hårdheten av alla naturliga material. Detta på grund utav de starka bindningarna mellan kolatomerna. Kvalitén och värdet av en diamant bedöms utifrån fyra faktorer(diamantens 4C), Color (färg), Clarity (renhet), Cut (slipning) och Carat (vikt).

Color / Färg

Färgen på diamanter finns från färglösa (vita) till brunaktiga, i smycken förekommer oftast färger från färglös till en svag gulton, vilka klassificeras nedan. Utöver dessa så finns även Fancycolor diamanter, som är mycket sällsynta och finns i många olika färger (blå, grön mm.)

Internationell beteckning
Traditionell beteckning
Förkortning
Beskrivning
D-E
River
R
Mycket sällsynt vit
F-G
Top Wesselton
TW
Sällsynt vit
H
Wesselton
W
Vit
I
Top Crystal
TCr
Mycket lätt tonad vit
J
Crystal
Cr
Lätt tonad vit
K-L
Top Cape
TCa
Tonad vit
M-N
Cape
Ca
Lätt gulaktig
O-R
Light Yellow
LY
Gulaktig
S-Z
Yellow
Y
Gul


Clarity / Renhet

Diamantens renhet graderas efter hur fri den är från inneslutningar vid 10 gångers förstoring. Nedan följer de olika renhetsgraderna på diamanter.

Internationell beteckning
Förkortning
Beskrivning
Internally flawness
IF
Fri från inneslutningar
Very very small inclusions
VVS
Mycket, mycket små inneslutningar
Very small inclusions
VS
Mycket små inneslutningar
Small inclusions
SI
Små inneslutningar
Piqué 1
P1
Tydliga inneslutningar, som ej påverkar ljusåtergivningen
Piqué 2
P2
Inneslutningar som endast svagt minskar ljusåtergivningen. Synliga för blotta ögat.
Piqué 3
P3
Stora och/eller talrika inneslutningar, som betydligt minskar ljusåtergivningen.

Cut / Slipning

Diamantens höga ljusbrytningsindex (2,42) i kombination med en korrekt slipning påverkar diamantens förmåga att återspegla ljuset, genom inre reflektioner i diamanten. Därför är stenens proportioner och symmetri de faktorer som har störst betydelse för diamantens briljans. Nedan visas en illustration över hur en briljantslipad diamants ljusväg kan se ut. Slipningen är även den faktorn som påverkar diamantens utseende mest.

1) För grund slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alternativt endast del av ljuset återspeglas.
2) Slipad med de rätta proportionerna, allt infallande ljus reflekteras tillbaka.
3) För djupt slipad diamant. Ljuset reflekterar inte tillbaka alternativt endast del av ljuset återspeglas.
Nedan följer de olika slipningsgraderingarna:

Beteckning
Beskrivning
Mycket god (very good)
Utmärkt briljans
God (Good)
God briljans
Medelgod (medium)
Minskad briljans
Dålig (poor)
Briljansen betydligt minskad


Carat / Vikt

Precis som alla andra ädelstenar mäts en diamants vikt i carat, där 1 carat = 0,2 gram. En carat kan delas upp i hundradelar, exempelvis 0.20 ct. Prisskalan på diamanter är progressiv, vilket innebär att en diamant som väger 1 ct kostar mer än flera små diamanter som tillsammans väger 1 ct. Även två diamanter av samma vikt kan ha olika värden, beroende på dess färg, renhet och slippning. (Carat är inte detsamma som Karat. Karat anger guldhalt).

 

SMYCKEVÅRD

Smycken

Pärlor

SMYCKEFAKTA

Guld

Silver

Diamanter

Pärlor

 

Öppettider: M-F 10-18, L 10-15 | Vasagatan 24, 722 15 Västerås | 021-14 14 59 | info@vasterasguld.se